Over

IMG_6737CEA Diversity

CEA Diversity wordt geleid door Charissa Dechène, MA. Charissa heeft haar Master Cultural Anthropology & Development Sociology behaald aan de Universiteit van Leiden. Zij heeft zich tijdens haar studie gespecialiseerd in media en visuele cultuur en gender en seksualiteit. Voor haar BA onderzoek heeft zij literatuur en kwalitatief veldwerk onderzoek gedaan naar (re)presentaties van niet-normatieve vormen van gender en seksualiteit in Indonesische cinema. Ook heeft zij een kwalitatief en kwantitatief collectief onderzoek gedaan naar de percepties en wensen van politie vrijwilligers. Tijdens haar MA heeft zij gedurende drie maanden kwalitatief onderzoek gedaan in Yogyakarta, Indonesië over de relatie tussen kinderen en visuele cultuur. Na haar studie is zij begonnen met het schrijven van blogs over beeldvorming en de manieren waarop alledaagse visuele beelden, zoals films en advertenties, ons iets kunnen vertellen over bredere sociale constructies zoals gender en politiek.

Ze is gepubliceerd in het antropologisch feministisch vakblad LOVA #36, p. 50-57 en schreef een artikel over vrouwelijke superhelden voor het Canadese forum Peeps. Ook schrijft zij diverse recensies voor BNN-VARA’s De Lagarde. Meer informatie kunt u vinden op Charissa’s LinkedInIn 2016 startte zij CEA Diversity.

Onder CEA Diversity is Charissa momenteel projectontwikkelaar en onderzoeker voor Danderprojectleider van het uitwisselingsproject Welkom in Mijn Wijk en film- en televisierecensent voor BNN Vara’s De Lagarde.

CEA Diversity staat voor Cultuur, Etnografie, Antropologie en Diversiteit. 

Cultuur is een aangeleerd referentiesysteem van gedeelde waarden, regels, overtuigingen, gebruiken, rituelen en gedragingen binnen een samenleving of gemeenschap die generatie op generatie wordt overgedragen door symbolen. Het is een dynamische sociale constructie en is veranderlijk.

It may be in the particularities of people – in their oddities- that some of the most instructive revelations of what it means to be human are to be found ~Clifford Geertz

Etnografie is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij door de systematische studie van mensen en culturen  een gedetailleerde beschrijving gegeven kan worden. Door te observeren, mee te doen en met mensen in gesprek te gaan (participerende observaties en diepte-interviews) kunnen we pas echt begrijpen hoe een ander de wereld ervaart.

What people say, what people do, and what they say they do are entirely different things ~Margaret Mead

Antropologie is de studie van mensen in al haar facetten en benadert vraagstukken vanuit een holistisch perspectief. Er wordt gekeken naar verschillen tussen culturen, maar ook naar de overeenkomsten. Antropologie bestudeert mensen in hun dagelijks leven, maar ook hoe processen van globalisatie, politiek en machtstructuren invloed hebben op de samenleving en de belevingswerelden van individuen.

The purpose of anthropology is to make the world safe for human differences ~Ruth Benedict

Diversiteit
Mensen zijn verschillend, maar hebben ook veel overeenkomsten.
CEA Diversity ziet diversiteit in de breedste zin van het woord en is in het bijzonder gespecialiseerd in seksuele, gender en culturele diversiteit.

CEA Diversity staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd met nummer 66771862

Advertentie