Onderzoek

Door gebruik te maken van kwalitatieve onderzoeksmethoden kunnen wij u bruikbare inzichten geven in uw vraagstuk.
We praten met uw doelgroep, observeren gedrag en kijken mee in hun dagelijks leven. Door te onderzoeken vanuit een holistisch perspectief begrijpen we dat niet voor de hand liggende zaken invloed kunnen hebben op de belevingswereld van de doelgroep. Hierdoor kunnen wij inzichten krijgen vanuit het perspectief van de doelgroep en oplossingen en antwoorden vinden die aansluiten bij hun wensen en motieven.

  • Diepte interviews
  • Questionnaires
  • Focus groepen
  • Etnografie
  • Veldwerk (participerende observaties)